BaMa - Tilburg University

Tilburg Law School

Aanmelding Premaster en Masteropleidingen

I. MASTEROPLEIDINGEN

Let op! Ingeschreven studenten van Tilburg Law School hoeven dit formulier NIET te gebruiken, aanmelden voor de doorstroommaster via Studielink is voldoende. Nieuwe studenten (die hun bachelor elders hebben behaald) verzoeken wij het aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde bijlagen te verzenden per mail, naar TLS.education@tilburguniversity.edu . Het formulier is te vinden als u onderaan de pagina klikt op "volgende". Voor verdere verwerking is dit formulier nodig, alsmede uw aanmelding via Studielink. De uiterste deadline voor instroom per september 2017 is 1 augustus 2017.

Op het moment dat het aanvraagformulier en de overige documenten door de examencommissie zijn ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
Het is mogelijk dat de examencommissie op basis van de door u verstrekte gegevens nog niet kan beslissen (bijvoorbeeld omdat van een bepaalde vooropleiding te weinig gegevens bij de examencommissie bekend zijn). In dat geval zal contact met u worden gezocht voor nadere informatie.


II. PREMASTER

RECHTSGELEERDHEID, ONDERNEMINGSRECHT, LAW AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW en  INTERNATIONAL BUSINESS TAXATION

Vooropleiding: HBO Rechten - Toelatingsprocedure Premaster, Aanmeldings deadline 1 mei 2017

Let op! Huidige premasterstudenten van Tilburg Law School hoeven dit formulier NIET te gebruiken, herinschrijven voor de premaster via Studielink is voldoende.
De premasters van Tilburg Law School hebben één startmoment: 28 augustus 2017. H
et aantal toe te laten premasterstudenten met een HBO-rechten­opleiding is maximaal 175. Voor kandidaten van de Juridische hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geldt dat wij ze met voorrang zullen toelaten, zonder nadere toetsing of loting. Kandidaten van andere hogescholen met een HBO-Rechten diploma laten we toe, mits het totale aantal kandidaten onder de 175 blijft. Alleen indien het totale aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal plaatsen, zullen we in deze groep loten. Dit gaat om een willekeurige loting; elke kandidaat heeft evenveel kans te worden ingeloot. Vanaf 18 mei a.s. zullen wij een eerste indicatie geven m.b.t. de lotingskandidaten, zij zullen dit per mail ontvangen.

III. PREMASTER BESTUURSKUNDE, FISCAAL RECHT en INTERNATIONAL BUSINESS TAXATION (voor Fiscaal Recht en Business Taxation met vooropleiding fiscale economie)
Tilburg Law School kent één startmoment: 28 augustus 2017. Indien u de juiste vooropleiding heeft kunt u zich aanmelden via dit formulier, vanaf maart 2017. Wij verzoeken u om ons de gevraagde bijlagen te zenden naar: TLS.education@tilburguniversity.edu .
Deadline voor aanmelding is 1 augustus 2017.